Afs 2009 2 arbetsplatsens utformning

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter. Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, .

AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning. AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd. Omfattning: dels att § ska ha följande lydelse dels att de allmänna råden under avsnittet ”Regler och . Trappor ska vara betryggande ur skyddssynpunkt och dimensione- rade efter antalet som arbetar och .

Underhållet ska vara sådant att byggnadens eller anläggningens hållfast- het inte nedsätts. Tekniska anordningar och installationer ska . Arbetsplatsens utformning, AV:s föreskrifter och allmänna råd om. Det och mycket mer regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), som nu arbetats om och träder i kraft . De grundläggande föreskrifterna finns i AFS 2009:Arbetsplatsens utformning, detaljerade krav finns i byggyrkenas kollektivavtal.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.