Aktieutdelning fagerhult

Fagerhult är en belysningskoncern verksam i länder. Delårsrapport; 2016-08-30: Delårsrapport; 2016-04-22: Ordinarie utdelning Fagerhult. Belysningskoncernen Fagerhult redovisar ett resultat efter skatt på 85.

En utdelning om 3:kronor per aktie föreslås för helåret 20(3:00). Totalavkastning defineras som aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning. Avkastningen under en given period blir därmed aktiekursens utveckling . Utdelning (ojusterad), Utdelning (justerad), Kommentar.

Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat aktieutdelning, fastställande av. Fagerhult hölls torsdagen den april 20kl. Sex kronor i aktieutdelning är inte mycket. Fagerhult, som i år ger en extrautdelning och totalt delar ut kronor per aktie. Få detaljerad information om utdelningsdatum och utdelningsmeddelanden för Fagerhult AB.

Fagerhult har dessutom utbetalat följande aktieutdelningar per aktie sedan i mars 2013:. Företag som lämnar utdelning i samband med stämman.

Comments are closed.