Altan bygglov

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, . Bostad Miljö › BygglovCachadLiknandedec. En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än m från den ursprungliga marken. Behövs bygglov för att bygga en altan runt huset?

Om inte, får man bygga hur stor altan som helst? Bygglovsritning altaninläggmaj 2010Vi måste ha bygglov för altan! Bygg › Altan › Bygglovsregler för altanCachadLiknande Betyg: – ‎1rösterjuni 20- Det är byggnadsnämnden som avgör om du behöver bygglov eller inte.

Beslutet tas av politiker i byggnadsnämnden enligt plan- och . Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den ändrar . Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov.

I vissa områden är det tillåtet att göra små förändringar utan bygglov. Ska du bygga en altan, en uteplats eller inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad.

Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. De flesta altaner, uteplatser och skärmtak tillhörande ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. Vi vill dock ge alla rådet som planerar och bygger altan att . Regler för när du behöver bygglov och vilka åtgärder som inte kräver bygglov. Tänk på att det kan vara olika regler beroende på om fastigheten . För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det.

Hoppa till En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om. En altan behöver bygglov oaltangolvet på något ställe är högre än m från den ursprungliga marken,; den byggs så att det blir ett rum under, . Mur, plank, altan, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare. En altan är vanligtvis inte bygglovpliktigt om den inte är högre än m över befintlig marknivå.

För det mesta krävs inte bygglov för att bygga en altan utan tak, ett enkelt däck, om den är lägre än en meter över marknivån.

Comments are closed.