Annat namn på maskros

Hoppa till Växtens namn – Det svenska namnet maskros kommer av att det ofta sitter tripsar i blomman och användes första gången 18i boken Svensk . CachadLiknandeNamnet maskros började användas först på 1800-talet, innan dess hade växten många namn. Bland annat kallades den lejontan kopiss (Västergötland), .

Det svenska namnet maskros är tämligen modernt och användes första gången. Under 1600-talet kallades den bland annat lejontan och Linné angav i Flora . Maskrosor räknas bland de växter som är viktiga i överlevnadssituationer. Maskrosor är viktiga för insekter, bland annat för bin som samlar maskrospollen som. Gubberos och lejontand är andra, äldre namn på maskros.

Ett annat ord för Maskros, här visas ett eller flera andra ord för ordet Maskros. Namnet maskros nämns första gången i Svensk botanik år 180 alltså ett ganska modernt namn, vilket syftar på de små, svarta insekter (trips) som brukar finnas . Maskrosbladen är så starkt urindrivande att ett av dess franska namn är. Det franska namnet för maskros pissanlit betyder sängvätare. Under 1600-talet i Sverige kallades den bland annat lejontan och Linné angav i Flora Svecica .

Comments are closed.