Ao pålägg

Det är inte alltid så lätt att skilja kost- nader inom områdena FO och AO åt, inte heller. Vi illustrerar de olika metoderna genom att använda TO – pålägg:. A) Beräkna TO-, AO- och FO- pålägg som måste göras i produktkalkylerna.

AO fördelas som pålägg på tillverkningskostnaden. FO fördelas som pålägg på tillverkningskostnaden. Direkt material och direkt lön måste uppskattas i en .

Ordlista – Ordförklaring för AO-pålägg – ctl00_cph1_pg5608_Image1 . Spec dir försäljningskostnader Spec dir försäljningskost. Pålägg för endast projektets omkostnader kan identifieras i stället för att ha ett. Administrationsomk (AO) – viss procent av TILLVERKNINGSKOSTNAD.

Pålägg = den andel av indirekta kostnader som föredelats. AO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden. Beräkna pålägg, relatera de indirekta kostnaderna till någon.

Administrativa omkostnader (AO): Kostnader för bokföring och ledning, med mera. Affärsomkostnader (AFFO): Samlingsbegrepp för AO och FO tillsammans. Administrationsomkostnadspålägg, används i samband med produktkalkylering. Företagets olika omkostnader som fördelas genom olika procentuella pålägg är, MO-pålägg, TO-pålägg, AO-pålägg och FO-pålägg.

Speciella direkta tillverkningskostnader. Företaget använder sig av gängse påläggsbaser då pålägg beräknas. Beräkna företagets MO- pålägg, TO-pålägg, AO-pålägg och FO-pålägg.

Bakar du in fetaost och soltorkade tomater i brödet, behövs det bara ett tunt lager bordsmargarin för att du ska få en färdig macka.

Comments are closed.