Åtgång mjukfog

Ett smidigt verktyg för att räkna ut hur mycket fogmassa du behöver för ditt projekt. Jag skall foga ett golv på kvm som totalt har 1m fogar. En fog är en beräknings- och kontrollerbar sammanbindning av byggnadsdelar och kan.

En tunn fog är alltid elastisk men får givetvis inte göras lövtunn. Bostik är en av världens ledande tillverkare av lim, spackel, fix fog samt tätningsmedel. Beräkna åtgången av fix och fog till ditt projekt.

Sopro Här kan du beräkna åtgången av fix och fog till ditt projekt.

Till material för klinker som fog och fix behöver du hink och visp till. En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Lägg till 2-mm fog för kakelplattor och 4-mm fog för klinkerplattor.

Cementbaserat bruk och fog för glasblock inom- och utomhus. I ytterväggsfog, golvfog, eller annan for fukt utsatt fog får list ha en fuktabsorption av högst 5. För fogning av kakel och klinker för både inom- och utomhusbruk. Kan användas i bostads- och offentlig miljö, på värmegolv och balkong eller . Världsledande inom produktion av lim, fogmassor och kemiska produkter för byggindustrin. Porösa ytor t ex tegel, puts, betong, omålat trä samt plaster behöver i vissa fall behandlas med primer. Bahamabeige, Rosa, Jasmin, Ljusblå, Röd och Svart.

Professionella byggprojekt kräver professionella produkter. Med produkter från PCI får du bästa tänkbara grund för ett gott resultat. Med ARDEX fogprogram får du ett perfekt verktyg för alla typer av jobb med fokus på kvalitet, säkerhet och användarvänlighet.

Fäster på de flesta byggmaterial utan primning. Innehåller fungicid som motverkar mögelbildning på fogen. Vid 5xmm fog ca löpmeter per 3ml. Beräkna åtgång av klinkerplattor, fäst och fogmassa.

Mät upp golvytan exakt och räkna ut åtgången av klinkerplattor. Vi håller på att renovera vårt badrum och har bett firman som gör det att även titta på vår tvättstuga. Kontrollera Tätslamman innan plattläggning och komplettera eventuellt med FB 3.

Comments are closed.