Athena gudinna

Athena var civilisationens (det välordnade livet), vishetens och de kvinnliga hantverkens gudinna. Hon var också den kontrollerade stridens gudinna. Motsvarighet i romersk mytologi: Minerva Athena är vishetens, civilisationens och vetenskapens gudinna samt även krigsgudinna i grekisk mytologi.

Athena eller Pallas Athena var vishetens och krigets gudinna i grekisk mytologi. De flesta legender berättar ingenting om Athenas mor, annat än att hon var . Rapportera en annan bildRapportera den stötande bilden. Fakta: (Det glorifierade) krigets gudinna, samt även vishetens och hantverkarnas, framför allt smedernas, spinnarnas och vävarnas.

Athena var en krigsgudinna, men inte på samma sätt som Ares. Hon var också vishetens gudinna, och var därför strategins och taktikens gudinna. Gudinnan Athena är en jungfrugudinna, precis som Artemis och Hestia.

Hon är en av de olympiska gudarna och en mäktig sådan. Athenas födelse ur Zeus huvud utan moderns deltagande ger gudinnan många manliga drag. Hon var först och främst en krigsgudinna eftersom hon föddes i full . Greklands huvudstad och templet Parthenon är uppkallade av gudinnan Athena.

Athena var en krigsgudinna men inte som Ares. Athenas födelse är inte vad jag skulle säga vara normal.

Athena var främst vishetens gudinna, och hon använde den visheten till att hjälpa de hjältar hon . För en tid sedan, fick jag ett uppdrag som bestod i att jag skulle hålla i en meditation och kanalisera ett budskap på en . Hon kallades oftast Pallas Athena eller Parthenos, jungfrun, eftersom hon var en jungfrugudinna. Hennes mor Demeter, som var jordbrukets och odlandets gudinna, blev så ledsen att det blev en. Han gjorde vapen och rustningar till Athena och Ares.

Pallas Athena – en gudinna ur den grekiska mytologin. Hur som helst var Athena dotter till den allsmäktige Zeus och hans första maka, Metis. Athena var den grekiska gudinnan av visdom, krig, konst, hantverk, rättvisa och lärdom.

Hennes mor var Metis: vishetens gudinna och Zeus första hustru . Ancient Athena – gudinna av krig, visdom och hantverk, kunskap och konst. Detta beror på arten och omfattningen av aktiviteter, som tillskrevs den gudom . Lite fakta om Olympens viktigaste gudar och gudinnor:. Athena: Eller Pallas Athena som hon också kallades var gudinna över städer, . Athena var vishetens och vetenskapens gudinna.

Silvermyntet tycktes bli varmare i hennes hand. Athena, gudinna i grekisk mytologi, symbol för lag och rätt.

Comments are closed.