Bårhiss mått

Det finns två vanliga storlekar för bostadshissar med invändiga mått 1100x14mm samt 1100x21mm. Just nu är måttet framför hissen 17mm. Själva dörrhålet i hissen måste väl i o f s också inräknas.

Archileaks skapar förutsättningar för arkitekter att tänka tillsammans och samverka konkret för en bättre arkitektur. Cibes A80Bårhiss är vår största plattformshiss. Klarar 10kg, och tar såväl bårar och sjukhussängar som större grupper av människor. Mått som tillåter ergonomiskt gynnsamma arbetsställningar.

Bårhiss x m har bättre plats för rullstol och hjälpare. Grön markering visar lägen för nya bårhissar i fyravåningstrapphusen. För att klara krav på fria mått framför hissdörren behöver denna . Denna standard anger erforderliga mått för installation av nya hissar tillhörande klasserna I, II och III vilka avses installerade i nya byggnader. Avvikelser från projekteringshandl- ingarna eller åtgärder som inte anges på någon projekteringshandling bör inte göras .

Här reglerades noggrant mått för rum, utrustning för kök etc. Hissen är den minsta sortens bårhiss för att möta gällande krav99. Plattformshiss, kabinhiss, B-hiss eller bårhiss?

Mått 103027: L=2mm, bredd= mm, höjd= 1mm med utlopp uppåt, annars 76.

Comments are closed.