Belysning på arbetsplatsen

Hoppa till Planera ljusmiljön på arbetsplatsen. Belysningen på kontor ska göra det lätt att se och utföra . Vid planeringen av belysningen är det bra om man kan definiera vad som är arbetsplatsen. Vid finare ritarbete behöver exempelvis inte hela kontorsrummet . Det finns inga generella gränsvärden för belysning eftersom det behövs olika.

Om det finns brister i belysningen på din arbetsplats tala med din närmaste chef. Föreskrifter kring ljus och belysning på arbetsplatsen finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Det ökar ditt välmående; Det höjer effektiviteten; Det anpassas efter dina specifika behov; Det är ergonomiskt riktigt; Det skapar en positiv arbetsmiljö; Det . Testa ditt ljus: Följ den här länken för att kontrollera belysningen på din arbetsplats. Vår historia av individuell belysning börjar med utvecklingen av Luxo L-1 . Därför ökar dålig belysning risken för belastningsbesvär. För att du ska kunna kontrollera om belysningen på din arbetsplats håller . Bra ljusförhållande är en förutsättning för att vi ska kunna se ordentligt.

Medan bra belysning bidrar till trivseln och gör att vi jobbar . Belysning på arbetsplatsen skall anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer.

Comments are closed.