Belysningsstyrka

Belysningsstyrka är medelbelysningen av en yta, ljusflödet per kvadratmeter. Belysningsstyrkan E anger hur mycket ljus som faller in på en belyst yta. Belysningsstyrkan lux uppstår när ett ljusflöde på lumen fördelas jämnt över en yta . Ljusflöde (lumen); Energisnålhet (watt); Färgtemperatur (kelvin); Färgåtergivning (Ra).

Ljusfärg; Ljusstyrka (candela); Belysningsstyrka (lux). Illuminans eller belysningsstyrka är en fotometrisk storhet för att mäta hur mycket en yta belyses. Om ett visst ljusflöde träffar en area har illuminansen ett värde; .

Belysningsstyrka: Välj önskat luxvärde; Underhållsfaktor: Välj ett . Belysningsstyrkorna för ytorna i en lokal bör stå i rätt förhållande till belysningsstyrkan i arbetsplanet för att uppfylla luminansförhållandekraven i standarden. Definition: ”Kvoten mellan det ljusflöde som träffar ett ytelement och denna ytas storlek”. Belysningsstyrka är ett trubbigt kvantitetsbegrepp som är enkelt att mäta . Svar på frågan: vad betyder belysningsstyrka?