Bostadsanpassning göteborg

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad så att den blir så funktionell som möjligt . Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en. Adress Göteborgs Stad Fastighetskontoret, Box 224Göteborg . Här hittar du svar på frågor om bostadsanpassningsbidrag. Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa ett fritidshus?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du .

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du som äger ett bostadshus kan ansöka om återställningsbidrag för kostnader för att ta bort anordningar som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. I HMC:s lokaler i Göteborg finner du utställningsytor med olika exempel på bostadsanpassning. Vi håller också kurser i bostadsanpassning, i Göteborg och . Bostadsanpassning – bostadsanpassning, äldreboende, äldrevår ålderdomshem, omsorg, vår avfall, barnomsorg, bibliotek, dagis, detaljplan – företag, . Nättidningen Vårt Göteborg – nyheter från Göteborgs Stad.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en bestående. Synverksamheten Göteborg länk till annan webbplats. För att få bostadsanpassningsbidrag så behöver man göra en ansökan med ett bifogat intyg från medicinskt sakkunnig som styrker.

Sökord: Lagen om bostadsanpassningsbidrag, översyn, analys, förslag,. Läs mer om bostadsanpassning på Göteborgs Stads webbplats. Stadsdelsförvaltningar eller sjukvården i Göteborg kan ansöka om förtur till lägenhet på . Bostadsanpassning är en vanligt förekommande intervention som innebär en anpassning av den fysiska boendemiljön. Tack DHR Göteborgsavdelningen för ett trevligt möte med . Ingenjör bostadsanpassning Göteborgs stad Fastighetskontoret. I våran byggavdelning sysslar vi med köks badrumsrenoveringar samt att vi gör Bostadsanpassningar för Göteborgs Stad.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag är till för att personer med. Jag kände främst till att fastighetskontoret förvaltar fastigheter runt om i Göteborg och att de . Besöksadress: Fastighetskontoret, Postgatan 10. Beslut som både kan vara livsavgörande och kostsamma. Om du drabbats av skada eller sjukdom (funktionshinder) kan din bostad behöva anpassas. Då kan du ansöka bidrag för bostadsanpassning . Bostadsanpassning regleras genom lag och kan ge rätt till individer att.

Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat. Fastighetsnämnden i Göteborg avslog i beslut den november 19ansökningen . Hitta lediga Göteborg, Västra Götaland byggnadsingenjör bostadsanpassning till fastighetskontoret jobb och karriärartiklar på Monster. Bostadsanpassning grundar sig på en lag som ska ge dig med bestående eller långvarig funk-.

Behöver du få din bostad anpassa för att lättare klara ditt dagliva liv, kan du söka bidrag för bostadsanpassning.

Comments are closed.