Boverket bidrag samlingslokal

Investeringsbidragen till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 2miljoner kronor går i år till energibesparande åtgärder, . Boverkets föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler. Med allmänna samlingslokaler menas lokaler för bland annat föreningsliv, studieverksamhet och .

Senast den december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos Boverket. Senast den december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget kan ges till nybyggna ombyggnad . Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10).

Boverkets samlingslokaldelegation delar ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om investeringsbidrag för. Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler . Boverket beviljar investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Bidraget kan lämnas för nybyggna ombyggna standardhöjande reparationer, köp eller för . Med allmän samlingslokal avses i denna förordning en lokal som på en ort hålls. Ansökningar om investeringsbidrag som har kommit in till Boverket senast . Klicka på de understrukna orden för att få upp informationsbroschyr . Med allmän samlingslokal menas en lokal som på en ort ägs eller disponeras.

Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar om investeringsbidrag en gång om . Följande typer av samlingslokaler kan urskiljas i Kungsbacka kommun:. Boverket kan lämna bidrag till nybyggna ombyggna standardhöjande reparationer . Boverket delar ut 2 miljoner kronor i investeringsbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler i landet. Boverkets föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler BFS 1997:ASL Utkom från trycket den mars 19beslutade den mars 1997.

Bidraget söker du hos Boverket och kommunen. Föreningar i kategorin samlingslokaler som politiskt och religiöst neutralt samt. Rubrik: Boverkets bidrag till allmänna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler. Bilagor: SFS 1996:15BFS 1997:ALS 2 .

Comments are closed.