Boverket bidrag utemiljö

Bidrag garantierVilka bidrag kan du söka? Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet . Från och med juni 20är det möjligt att söka bidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag till kommuner för att öka. Bidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer. Bidrag lämnas för åtgärder som ger en förbättrad lär-och arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, tryggare utemiljö eller främjar fysisk aktivitet.

Från och med den november 20är det möjligt att söka bidrag för att rusta. Etiketter: boverket bidrag upprustning skollokaler utemiljöer . Boverket jobbar för att alla inkomna nyär enligt gamla. Från och med den november 20är det möjligt att söka bidrag från Boverket för att rusta upp skollokaler.

Bidrag får lämnas för åtgärder i utemiljöer som syftar till att. Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till. Bidraget kan till exempel ges för åtgärder som rör lekplatser, ytor för.

Sista dag att skicka in ansökan till Boverket är den oktober. Boverket har så här långt betalat ut miljoner kronor i bidrag till skolor.

Utemiljö får bidrag för att förbättras i socioekonomiskt svaga områden. Boverket har nu beviljat cirka miljoner kronor i stöd för att förbättra . Fyra projekt i Västernorrland har beviljats bidrag från Boverket för satsningar på utemiljö i så kallade socioekonomiskt utsatta områden. Två projekt i Sundsvalls kommun beviljas bidrag från Boverket,. Boverket satsar på Parkourpark i Sundsvall – ska bidra till bättre utemiljöer. Götenebostäder är ett av bostadsbolag i Sverige som fått pengar av Boverket för att kunna rusta upp utemiljöer i socioekonomiskt utsatta . Sölvesborgs kommun har fått miljon bidrag från Boverket.

Bidraget ska användas till att göra en inbjudande utemiljö vid aktivitetshuset Skofabriken i centrala . Rusta upp utemiljön och få barnen att älska sin skolgård ”Det är bevisat att. Bidraget administreras av Boverket och kan sökas från juni i år till april 2018. Ansökningsblankett för ansökan om bidrag för upprustning av utemiljöer kommer att finnas tillgänglig på Boverkets webbplats. Skiftinge saknar i dag en attraktiv utemiljö och sedan en tid tillbaka arbetar flera av kommunens.

Information om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid. Båda dessa dokument når ni via Boverkets webbplats Syftet med bidraget .

Comments are closed.