Boverket hissar

Här kan du som äger en hiss, motordriven port, rulltrappa eller skidlift läsa hur du ska besikta, sköta och underhålla dem. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Tillämpningsområde, innehåll och definitioner.

Till den motordrivna anordningen hör det utrymme och den . De flesta nyinstallerade hissar i Sverige måste uppfylla krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Boverket är den myndighet som ger ut föreskrifter och allmänna råd om hissar de publiceras i: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och . Boverket har publicerat en ändringsförfattning till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar . Boverket är den myndighet som ger ut föreskrifter och allmänna råd om hissar de publiceras i: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra . Boverkets nya föreskrifter kräver därför att säkerheten hos äldre hissar vid . För två år sedan gick Boverket ut med ett pressmeddelande om att 0av landets hissar inte var besiktigade och att dessa hissar kan vara . Boverket skriver de regler som gäller för hissar. Bland annat ställs krav på skötsel, drift, underhåll och besiktning. Kommunen ansvarar för att kontrollera att .

Boverket har under sommaren föreslagit flera ändringar i hissföreskrifterna. Boverket publicerar en ändringsförfattning till Boverket föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Ryktet att Boverket i den nya BFS-en kommer att ändra kravet om korgdörr.

Boverket bedömning inte återverkar på förutsättningar för användning . Boverkets nya föreskrifter kräver därför att säkerheten hos äldre hissar höjs till en. Alla hissar som saknar dörr eller grind i korgen måste förses med korgdörr. SLP erbjuder besiktningar på Boverkets område. Boverket står som föreskrivande myndighet vad gäller besiktning av hissar, portar, rulltrappor och skidliftar.

Boverket, behandlar huvudsakligen hissar, rulltrappor och portar 2. Får en hiss gå direkt upp i en lägenhet – typ Penthousehissar?