Bygga altan utan plintar

Ute-platsen blir mer ombonad och du kan gå ut utan skor! Att bygga en altan behöver inte vara så komplicerat. Att bärlinorna ska förankras direkt i plintarna, att plintskor ska användas för.

Trädäck på mark brukar man inte fästa i huset, utan låta flyta fritt. Du kan bygga på enbart plintar, utan att fästa altanen i fasaden. Med fasad av fasadtegel, bör du kontakta fackman innan du skruvar upp bärlina på fasaden.

Det är nog jättesvårt att svara på utan att veta vad det är för mark (lera, morän etc.).

Jag antar att altanen skall byggas av trä. Liknandejuli 20- Har byggfirma hos mig som bygger min altan med tak. Men såg idag att de inte grävt ned plintarna utan har . För att bygga ett trädäck på mark utan tak behövs inte bygglov.

Vi kan alltså sätta skruvar där det ska byggas t ex ett staket, en terrass, en friggebod eller en. När vi sätter markskruv så slipper du få gräsmattan eller stenläggningen uppgrävd för att gjuta eller sätta betongplint. Här är guiden du behöver för att bygga en egen altan som passar dig, din plånbok.

När du plintar är det viktigt att få till nivån rätt bra direkt. Nu har jag även en mindre gäststuga som frugan vill ha en altan till.

Många trädgårdar är flacka och där finns ingen anledning att sätta plintar med stolpar. Att bygga direkt på mark förutsätter att marken är relativt plan och att man gör ett. Normalt sett bygger man en altan på betongplintar. Ska man bygga ett räcke runt altanen kapar man inte stolparna utan låter dem sticka upp drygt meter. Att bygga en altan är ett roligt projekt men det är en hel del att tänka på och.

För att planera var plintarna skall grävas ner, kan reglar användas. Här får du tips när du ska bygga altan och altangolv av trätrall. Trätrallar har dock så många fördelar att man i varje fall aldrig bör avfärda dem utan grundligt övervägande. Dessa ska ligga ovanpå plintarna, som underlag för golvreglarna.

Marken där altanen skulle byggas består av jord och lera och det är inget bra. Eftersom jag inte använde plintar så fick jag skruva fast stolparna i . I vår instruktionsfilm lär du dig bygga altan med ett trappsteg och räcke på. Byggmax instruktionsvideo gör dig tipsan för att bygga din altan! Jag ska till att bygga en altan och behöver lite tips.

Ja, vad gör man om jag ska bygga en altan på marknivå? Blir det skitsvårt att få det vågrätt om man inte plintar och väljer att direkt på marken. Den är ju inte riktigt rostfri, utan snarare nån fullegering som någon kines kokat .

Comments are closed.