Bygga eldstad utomhus regler

Bygga eldstad är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Det kan vara en kväll vid scoutlokalen, ute på en hajk eller på ett läger. Jag ska ge mig i kast med att bygga en eldstad ute i trädgården nu i sommar.

CachadLiknandemars 20- Det finns olika regler för olika typer av spisar. Många kommuner kräver bygganmälan för att installera en eldstad och bygglov om du också ska . Vid installation av en eldstad är det lika viktigt att tänka på hur den. Har du planer på att installera en braskamin eller eldstad?

Du är själv ansvarig för att lagar och regler, till exempel boverkets byggregler, följs vid installation . Det är inte säkert att man behöver bygglov för denna typ av skorsten eftersom den inte byggs i själva fastigheten utan utomhus. När du ska köpa skorsten och eldstad finns det några frågor du bör ställa dig. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon . Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning.

Comments are closed.