Bygga trädäck bygglov

Normalt behövs inte bygglov för att bygga ett trädäck. Det är först när konstruktionen hamnar en halv meter eller mer ovanför markytan som . Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda.

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, . Forum › Ekonomi juridik › BygglovCachadLiknandeapr. Behövs bygglov för att bygga en altan runt huset? Om du med altan menar trädäck får du i princip bygga hur stort som helst så länge det inte . Bygga om entré ( tak + trädäck) – ska jag söka bygglov?

Bygga altan och trädäck – regler – Byggahus. Hur stor altan, placering och hur högt du får bygga, men även vad som gäller. En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov.

En altan som ligger mer än centimeter ovanför mark kräver bygglov. För att bygga ett trädäck på mark utan tak behövs inte bygglov. Tänk på, att om planer finns på att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om . Väljer man att bygga en lägre behövs alltså inte bygglov, så länge man. Martin bygger en altan med brunimpregnerat virke . I vissa områden är det tillåtet att göra små förändringar utan bygglov. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad.

En sådan altan får du bygga var du vill på tomten och ända fram till tomtgräns utan dina grannars . Läs mer om bygglov för altan, placering, material, altantak och inglasning av altan. En altan eller ett trädäck byggs vanligen av tryckimpregnerat trä, cederträ . Du får bygga, förutom friggeboden, en eller flera komplementbyggnader i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Du behöver bygglov för att exempelvis: bygga nytt och bygga till; ändra byggnadens användningssätt helt eller delvis, till exempel för att ändra garage till . Följande förändringar får du lov att göra på ditt en- eller tvåbostadshus utan att söka bygglov.

Du får bygga en uteplats med mur eller plank. Den juli 20sker förändringar i plan- och bygglagen som innebär att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Har tänkt bygga en altan på vår baksida, med en nersänkt pool.

Enligt kommunens hemsida, så krävs det inget bygglov om man inte bygger . Gäller det en- eller tvåbostadshus får du till exempel sätta upp staket eller lägre plank, bygga skärmtak, mur eller friggebo . Vissa saker du vill bygga behöver inte bygglov men du kan behöva göra en.

Comments are closed.