Chakran

FÖRSTA CHAKRAT- baschakrat – färg rö finns beläget vid könsorganden. Fysisk påverkan: Könsorganden, blåsan, ben och fötter, tarmarna, höfter. I vår kropp finns hundratals roterande energicentran som kallas för chakran.

Ordet chakra kommer från Sanskrit och betyder hjul. Chakran och dess färger och betydelse: Chakra är sanskrit och betyder livsenergihjul. Våra största chakran har liksom vår aura olika färger.

Mellan den eteriska och fysiska kroppen finns sju chakran, som representerar olika delar av människan.

En skada eller sjukdom i människokroppen förmodas . Det första chakrat står för grundtryggheten att vi har kläder på kroppen, mat på bordet och tak över huvudet. Aura, Aurafärger, Färger, Chakran, Chakrafärger, Energi, Tyda Auran, Tyda färger. Här svarar jag på frågor hur man bäst balanserar sina chakran?

Ser våra vänner från andra sidan eller andliga guider om . Att lära sig balansera sina chakran är mycket värdefullt för vårt välmående, kroppsligt, mentalt såväl som själsligt. Yoga är ett utomordentligt verktyg att använda . Våra chakran är belägna på den eteriska kroppen. Solar Plexus chakrat förknippas med egot och med vår identitet och självbild.

Medan vårt andra chakra, sakralchakrat förknippas med vår relation till andra, . Andliga guider, änglar och de chakrana NYTT! Artikel av Solkarina Hammar Andliga guider och änglar som finns i vår närhet befinner sig på olika . Chakraläran förenar kropp, själ och känslor. Yogaövningar kan frigöra blockerad energi och sätta fart på ditt liv . Enligt bland annat den yogiska traditionen finns det sju stora energipunkter i vår kropp, och det är de som kallas för chakran.

Ordet chakra betyder livshjul och är relaterat till att ett chakra, sett framifrån, ser ut som ett hjul med ett visst antal ekrar eller uppdelningar. Chakra betyder hjul och våra chakran snurrar med en speciell frekvens när de är i harmoni och balans med vår fysiska kropp. Mooladhara Chakra – oskuldsfullhet, visdom, spontanitet.

Mooladhara chakra Det första chakrat är beläget under korsbenet där Kundalini finns.