Cykelparkeringsnorm stockholm

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor – 2014-10-0 Dnr 2013-02707. Enligt nytt förslag till cykelparkeringsnorm Stockholm stad). I Stockholm har vi det fullständigt misslyckade försöket med en cykelparkering.

Fastighetsägarna Stockholm välkomnar cykelparkeringsnorm. Fastighetsägarna Stockholm välkomnar fler cykelparkeringar. Stockholms län som har bil (RTK 200 sid. 15).

Huddinge klusive förslag till cykelparkeringsnorm vid bygglov- givning och detaljplanering.

Stockholm; skapa en cykelparkeringsnorm och ha fler. Ett framtida Stockholm kräver moderna trafiklösningar. Cykeltrafiken i Stockholm har allt för länge fått stå tillbaka för biltrafiken, säger. Det ska uppnås genom en ny cykelparkeringsnorm vid nybyggnation av . Utdrag ur förslag för Uppsala och Stockholm. Fastighetsägarna Stockholm välkomnar cykelparkeringsnorm . Arbetet har bland annat resulterat i en åtgärdsvalsstudie för stråk i Stockholm.

Planen berör vidare cykelparkering med tillhörande cykelparkeringsnorm, som . Roslagsbanan sträcker sig från Stockholm Östra genom Täby.

Föreslagen cykelparkeringsnorm utifrån de förutsättningar som gäller för . Det är såna här situationer man ska ha en cykelparkeringsnorm till. Nu vet jag inte om Stockholm hade någon p-norm för cyklar då kvarteret i . Norra Djurgårdsstaden (NDS) är utsett som ett av Stockholms nya miljöprofilområden efter. Tabellen nedan visar cykelparkeringsnormen för Gävle kom- mun. RUFS (Regionplanenämden Stockholms Landsting,. 2010).

Stadsdelen som studeras är Södermalm i Stockholms innerstad.

Comments are closed.