Dip led tumme

De har två leder, proximala interfalangealleden, PIP-leden, och distala interfalangealleden, DIP-leden. Skada i DIP-led kallas droppfinger (mallet-finger), eftersom fingret. En delning av tummens långa sträcksena, extensor pollicis longus, leder vanligen . Tummen: Extensor pollicis longus (EPL) – oförmåga att extendera IP-leden och lyfta tummen från underlaget.

Distal sårskada på vänster tumme, konservativt behandlad. Om amputationsnivån ligger nära DIP leden är det bästa alternativet vanligen att exartikulera, dvs . Tummen (pollex), det kortaste och tjockaste fingret, är radialt placerat på handen och.

DIP-lederna) endast medger flexion på 80° men ofta viss extension. MCP-leden; smärta över DIP; reumatiker (intratendinösa reumatiska noduli), . Artros i DIP-leden; Senruptur vid RA; Dupuytrens kontraktur . Patienten använder tumme, pek- och långfinger med handleden i neutralläge. Dorsalt och parallellt med proximala falangen.

PIP- och DIP-led i rakt läge ofta tillräckligt.

Comments are closed.