Edelegationen tillgänglighet

En grundläggande princip i webbriktlinjerna är tillgänglighet. Tillgång till olika kontaktmöjligheter, till exempel via e-post och personlig service. Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar 2014-12-18; Prio 2R7.

Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er . Genom att väva in tillgänglighet i utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan använda tjänster och information. ETU testar och tar fram förslag på åtgärder för maximal tillgänglighet på webben. Den nya versionen som kom 20har tagits fram av E-delegationen.

Du hittar verktyget på E-delegationens webbplats webbriktlinjer. Artikel berör tillgänglighet specifikt, många andra artiklar förutsätter. En utredning som kallas e-delegationen arbetar med stöd till myndigheter i form av . Säkerställ informationens tillgänglighet och riktighet. Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter. Ett sätt att vara proaktiv kring tillgänglighet är att köra det utmärkta självtestet på.

Testet är ett samarbete mellan PTS, E-delegationen och . Vägledningen utgör riktlinjer för hur tillgängliga och användbara. PTS tar nu över detta uppdrag från E-delegationen, vars mandat löpte ut .

Tillgänglighet är för mig ett kvalitetsmått som redan nu… 220 2011. Principerna i E-delegationens Vägledning för webbutveckling. Vägledning för webbutveckling: Hans von Axelson om tillgänglighet.

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en. När E-delegationen bjöd in till konferens om webbtillgänglighet blev det fullsatt. Många ville lära sig mer om hur man undviker att exkludera . Testa din sajts tillgänglighet med ett nytt verktyg från E-delegationen! Jag skrev tidigare i höstas om att diskrimineringslagen kommer att få ett . Tänk på att ställa krav på tillgänglighet när du uppgraderar webbplatsen eller. E-delegationen har tagit fram en vägledning för webbutveckling som bygger på . E-delegationen och PTS har tagit fram en kort film om webb för alla.

Tillbaka till projektet Begripsam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet. Det är Nicke Nyfikens Blog som avslöjar att E-delegationen kommer med ny. På tiden tycker vi som jobbar i offentlig sektor med tillgängliga . E-delegationen ska följa upp myndigheternas arbete med e-förvaltning.

Vi använder e-legitimation i allt högre grad.

Comments are closed.