Efterfordon regler

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller . Dra skylift, vissa båtvagnar och andra efterfordon. För ett efterfordon gäller inte samma regler som för en släpvagn trots att de kan vara relativt lika.

Till min båtvagn som är ett efterfordon har jag ett originaltillbehörsflak. Får jag åka på motorväg eller motortrafikled med mitt efterfordon? Dra skylift, vissa båtvagnar och andra efterfordon – Vad gäller?

Genom en undantagsbestämmelse får man tillämpa reglerna om efterfordon på en båtvagn som saknar fjädring mellan . Reglerna för efterfordon är enklare än släpvagnsreglerna och detta gör livet lättare för båtägare som behöver en enkel sjösättnings- och . Det står 750kg obromsad 14b-kort och 18BE. EFTERFORDON, TERRÄNGSLÄP, SLÄPSLÄDE SAMT VISSA. För ett efterfordon gäller inte samma regler som för en släpvagn trots att de kan vara . En generös tolkning är att ett bromsat efterfordon kan vara betydligt.

Det är min tolkning av reglerna, jag har blivit stoppad och fått frågan om . Det här är alltså reglerna för sk efterfordon.

Min lilla vagn försöker jag fuska igenom som just ett efterfordon. Vilka regler gäller egentligen – och vad kostar det att montera en dragkrok? Efterfordon är ett redskap som inte är en släpvagn men som är kopplat till en bil. Reglerna säger att totalvikten gäller varför man alltid drar 16kg om man blir stoppad. Och också vid bromsat så är reglerna inte helt enkla att förstå.

Drar jag därimot ett efterfordon utan bromsar så kan detta väga upp till 24kg . Du bör nog kolla upp om Dolly+personbil går som efterfordon, är det så borde det vara samma regler som jag skrev ovan. Det finns olika regler för olika båtvagnar, men vissa generella regler gäller för alla. Genom en undantagsbestämmelse får man tillämpa regler för efterfordon på .

Comments are closed.