Elastisk fogmassa

För att underlätta valet av fogmaterial brukar man i första hand skilja mellan elastiska och plastiska fogmassor. Brandklassad fogmassa för fogning mellan gipsvägg och tak, golv samt väggar. Elastisk fogmassa för in- och utvändig fogning , dock ej för rörelsefog i husfasader.

Byggmax – köp billigt och bra byggmaterial inom Fogmassa. Foga utomhus För att din konstruktion ska tåla väder och vind är det viktigt med rätt prylar. Elastisk fogmassa (HusAMA grupp 58) kan normalt ta upp stora fogrörelser. Den kan liknas vid ett gummiband och återgår alltid till normalläget när belastningen .

Elastisk fogmassa för tätning och utjämning av fogar och springor inom- och utomhus. Målarfog används inom- och utomhus för tätningar av fogar och springor. Elastisk, antimögelbehandlad universalsilicon med neutralt härdsystem för.

Mjuk plastisk vegetabilisk oljebaserad fogmassa för tätning av fogar utomhus med . Denna fogmassa förenar de fördelar som silikonmassor och PU-massorna ger och efter påföring får man en mycket elastisk fog som kan tåla rörelser på upp till . Polyuretanbasera 1-komponents fukthärdande högmodulär, elastisk fogmassa. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i . Använd detta verktyg för att uppskatta den mängd fogbruk du behöver till ditt projekt. Stark och elastisk fog efter genomhärdning.

Snabb vidhäftning gör att du i de flesta fall inte . Utmärkt till anslutnings- och rörelsefogar mellan porösa och fasta . Elastisk fogmassa för väggkonstruktioner inne och ute där stora krav ställs på vidhäftning och rörelseförmåga. De miljörelaterade egenskaperna hos fogmassor och många andra byggmaterial. Innan du applicerar fogmassan ska fogen fyllas ut med en bottningslist i lämplig . SMP och silikon är som gummi, den töjer sig eller trycks ihop efter de.

Elastisk fogmassa för nåtning, rörelsefogar etc Elastisk fogmassa för i huvudsak golvkonstruktioner vid nåtning, rörelsefogar, dilatationsfogar, rörgenomföringar . Sikacryl-S+ är en elastisk, akrylbaserad fogmassa som torkar genom avdunstning av vatten. Används främst för invändiga tätningar men kan även användas för .

Comments are closed.