Fadder plan sverige

Bli fadder till ett fadderbarn och förändra världen. Plan International arbetar långsiktigt för att förbättra barns villkor i länder världen över. Du kan vara barnfadder eller temafadder i Plan.

Som barnfadder hos Plan bidrar du till att förbättra livsvillkoren för ditt fadderbarn och alla barn i området där . Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande . Vanliga frågor och svar om hur det är att vara fadder hos Plan Sverige.

Plan Sverige är en del av den internationella barnrättsorganisationen Plan med. Bli fadder till ett barn och stötta det lokalsamhälle barnet växer upp i. Du har tagit ett viktigt steg för att göra skillnad i barns liv. Vill du inspirera fler att stå upp för barns rättigheter?

Resorna kombinerar fadderbesök med Plans utvecklingsprojekt och vi lär känna landet genom. Fadderresa med Plan International Sverige 20(Tanzania) . Stöd Plan Internationals arbete för flickors rättigheter genom att bli Flickafadder. Att bli månadsgivare via mobilen är inte svårare än att skicka ett SMS. Du bidrar med kronor i månaden, så länge du vill, och gör en insats för .

Min sida är din egen faddersida där du kan se information om ditt fadderskap, ändra kontaktuppgifter eller skriva brev och skicka med bilder till ditt fadderbarn. Varje år besöker många av Plans faddrar sina fadderbarn och deras familjer – möten som Plan mer än gärna uppmuntrar till. Because I am a Girl är Plans globala kampanj för att uppmärksamma diskrimineringen av flickor runtom i världen. Plan International Sveriges intäkter kommer från privatpersoner, företag, institutioner och organisationer. Plan International Sverige 0faddrar . Som fadderföretag får ni en möjlighet att följa ett eller flera barn, beroende på hur stort bidrag ni vill göra.

Med stöd från ditt företag kan vi ge fler barn, deras . Resan startar på Plans kontor i Tharakaområdet. Vill du komma i kontakt med någon av Plans medarbetare? Det engagemang jag sett bland befolkningen och Plans lokala personal gör mig stolt att vara fadder i Plan och det har gett mig mer i livet än . Varje år arrangerar Plan 4-fadderträffar på olika orter runt om i Sverige. Inför varje tillfälle skickas en inbjudan ut till de faddrar som bor i närheten .

Comments are closed.