Faropiktogram 2016

Faropiktogram har ersatt de äldre orange farosymbolerna. Som komplement till faropiktogrammen anges signalord Fara eller Varning. Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skydds- information på svenska.

Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemiskprodukt. Ett faropiktogram är en bild på en etikett som innehåller en varningssymbol och särskilda färger som är avsedda att ge information om den skada ett visst ämne . Skyltar som varnar för kemiska risker ska utgöras av faropiktogram enligt CLP. Nedan kan du ladda ner och skriva ut faropiktogram för märkning av lokaler,. Behållare och rörledningar med farliga kemiska produkter ska vara märkta med faropiktogram enligt CLP senast juni 2015. Tryckluft och Nitrogen skall märkas om med faropiktogram för Gas under tryck.

This webpage displays: the GHS pictograms applicable to sectors other than transport of dangerous goods (i.e. pictograms with the red border); the pictograms . Skyltar som varnar för kemiska risker ska vara faropiktogram enligt CLP från den juni 2015. Trekantiga gulsvarta varningsskyltar med samma . Senast uppdaterad: Thu Aug 14:42:CEST 2016. SciLifeLab i Solna där flera personer blev.

Comments are closed.