Fogmassa betong

Fråga alltid i butiken om du är det minsta osäker vilken fogmassa du behöver. Fogar mellan betong, lättbetong, tegel, metall och trä. Tätningsmassa för utomhusbruk som används mellan trä, betong, tegel och metall. Brandklassad fogmassa för fogning mellan gipsvägg och tak, golv samt . Byggmax – köp billigt och bra byggmaterial inom Fogmassa.

Utefog är avsedd för tätning utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong, metall etc. Elastisk fogmassa (HusAMA grupp 58) kan normalt ta upp stora fogrörelser.

Akryldispersioner Fogar mellan betong, auto-. Fogmassor för kakel och klinker, både i våta och torra utrymmen. För användning på underlag av betong i utrymmen med tung mekanisk belast. Denna rekommendation avser i första hand utvändig fogning med fogmassa mellan fa- sadelement av . Elastisk fogmassa för tätning och utjämning av fogar och springor inom- och utomhus. Kan användas på betong, tegel, sten, klinker, marmor, gipsskivor, trä, . Fixar sprickor och ojämnheter i trä, betong etc.

Stark och elastisk fog efter genomhärdning. Sprickor i golv, väggar, listverk, trägolv, fönster, betong, plattor, rör, kanaler, badrum, wc, kök, containers och .

Vill du bygga miljöanpassat och sunt skall du se upp med fogmassa och fogskum. Sika Sverige AB är leverantör av produkter för betongrenovering, tätning, vattentätning, betong, fogmassa, lim, limprodukter för bygg, takdukar, betongreparation . Alkalisk fukt bryter ner de flesta fogmassorna. Ju lägre shoretal en fogmassa har desto mjukare och mer elastisk är . Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns. Fogtätningsmaterial som bottningslist, fogmassa och fogband.

FOGAR I YTTERviIeenn AV BETONG-FOGMASSOR. BAUHAUS har fog i många olika färger och volymer. Glöm inte att samma kulör även finns i silikon.

Se nedan för färgkartor Färgkarta Knauf Färgkarta Kiilt. Fäster mot de flesta ytor såsom betong, puts, tegel murverk, trä och målade ytor.

Comments are closed.