Fotplåt montering

Innan fotplåten monteras sätts rännkrokar på plats enligt montageanvisning . Var idag och köpte fotplåt till min altan. Som jag har förstått så ska man först montera vindskiva sen fäste till hängrännan och sedan fotplåt.

Montering takfotsplåtrännkrokarinläggmaj 2009Hur monteras rännkrokar? CachadHär får du tips om vad fotplåt är och vad den har för funktion för taket och. När du monterar fotplåten är det klokt att också montera en fågellist som förhindrar att . Montering av fotplåt görs på underliggande remsa enligt. På underlagspappen monteras fotplåten med . Icopal underlagsprodukter för montering på fast underlag. Remsan förhindrar att råsponten skadas av indrivande vatten eller kondens från fotplåten.

Fotplåten används för att förhindra vattenläckage mellan hängränna och tak. Vid montering av fantompannor är fotplåten nödvändig som startplåt närmast . Montering av beslag i brytning på mansardtak. Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska läktas. Fotplåt Sitter i takfot under plåten, vattnet som kommer från taket landar på fotplåten som är vinklad . FotplåtFör att skydda kanten på takbräderna och leda vattnet ner i hängrännan monteras alltid en bockad fotplåt nederst på taket.

Ventilationsbeslaget monteras mellan strö- och bärläkt. Fotplåten monterar du på nedersta regeln vid tak- foten. Skarva fotplåten med överlapp på ca 20-mm. Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten under.

En fotplåt sätter man längst ner på råsponten vid takfoten. Den leder ner regnvatten i hängrännan och. Monteringsanvisning ska finnas tillgängliga för samtliga godkända produkter.

Klicka på respektive bild för större format. Mät in och spika fast den nedersta bärläkten. Fortsätt sedan upptill och fäst översta .