Frisör arbetsmiljöverket

I den här broschyren får du som frisör tips på hur du kan undvika problem med eksem, påfrestningar på nacke, axlar och handleder samt luftvägsproblem. Här får du tips hur du kan undvika problemen. Som frisör löper du fem gånger större risk än andra att få eksem. Det är fallet inom en del av industrin men också hos till exempel frisörer och nagelskulptörer.

Det som avges kan vara partiklar eller giftiga gaser. Och vart ska man vända sig om man får problem? Arbetsgivaren ska göra allt för att förhindra brand i arbetsmiljön genom att planera, utbilda, kontrollera och följa upp att brandskyddet är bra.

Frisörer ska som alla andra ha en förteckning över de kemiska. Regler om frisörarbete och åtgärder finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1985:18 . Giftiga kemikalier, ensidiga rörelser och vanligt vatten. Det finns en hel del risker med att arbeta som frisör. I modebran- schen är det inte alltid arbetsmiljön som. Färre frisörer skulle bli sjuka och utslitna av jobbet om alla hanterade arbetsmiljön lika medvetet som Salong Saxée i Göteborg.

En god arbetsmiljö är när frisörer kan gå till jobbet, må bra och känna arbetsglädje. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är arbetsgivaren men det är först när alla är .

Comments are closed.