Frisörens arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är när frisörer kan gå till jobbet, må bra och känna arbetsglädje. En god arbetsmiljö betyder att de kan utföra sitt. I den här broschyren får du som frisör tips på hur du kan undvika problem med eksem, påfrestningar på nacke, axlar och handleder samt luftvägsproblem.

Föreskrifterna om frisörarbete gäller bland annat lokaler, belysning, golv, kundstol, arbetsstol och arbetsutrymme. Det finns även regler för verktyg och kemiska . Och vart ska man vända sig om man får problem? Nu är det efterlängtade arbetsmiljömaterialet tillgängligt: Frisörens arbetsmiljö, arbetsmiljömaterial i samarbete med Handels och SFF.

Kemikalierna är en aktiv del av frisörens arbetsmiljö. Flera hundra ämnen förekommer i hårarbetet, en del med risker för hud och lungor. Med stöd från AFA Försäkring har ett nyligen avslutat forskningsprojekt tagit fram rekommendationer för hur frisörer kan undvika skadliga kemikalier. Engagerade lärare och en tydlig organisation är viktigt för unga frisörers arbetsmiljö.

Trots att det finns en hög medvetenhet om risker med yrket . Handels organiserar cirka tvåtusen frisörer och har bland annat ett nordiskt samarbete för att förbättra frisörernas arbetsmiljö. Färre frisörer skulle bli sjuka och utslitna av jobbet om alla hanterade arbetsmiljön lika medvetet som Salong Saxée i Göteborg. Det är vanligt att frisörer tvingas byta yrke på grund av besvär av sitt arbete. De vanli- gaste orsakerna är problem med eksem och påfrestningar på nacke, axlar .

Frisörer och nagelterapeuter drabbas oftare av besvär i jobbet än andra yrkesgrupper. Nu ska Arbetsmiljöverket granska 6företag i branschen för att minska . Det vet Ingela Albertsson och Catrine Selin. Jämförelse – frisörer som deltagit vid båda undersökningarna, 19resp. Frisörer som blivit sjuka av kemikalier stannar kvar i yrket, visar ny forskning.

Arbetsmiljö Frisöryrket kan vara påfrestande för nacke, axlar, rygg och ben. Det finns också risker att utveckla allergi eftersom frisörer kommer i kontakt med . Arbets- och miljömedicin Syd har under snart år studerat frisörers arbetsmiljö och funnit att många risker kvarstår och fortsatt förebyggande arbete krävs. De goda arbetsmiljö Arbetsmiljölages ädamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. E god arbetsmiljö är är frisörer ka gå till jobbet, må bra och käa . Frisörernas arbetsmiljö – vad visar oberoende forskning? Certifierad frisör – kan man vara hur kreativ som helst med gröna produkter?

Att vara grön frisör handlar inte bara om hälsa för dig och dina kunder, men också mycket om arbete och kreativitet.