Fx ventilation

Det finns i huvudsak två typer av mekanisk ventilation vi sätter i våra hus idag; FX-ventilation och FTX-ventilation. Lösningen ger även möjlighet att använda en frånluftsvärmepump för värmeåtervinning. Mekanisk frånluft med värmeåtervinning, kan kallas FX-ventilation men .

Vi FX-ventilation fungerar ventilation som vid mekanisk frånluft, men man återvinner värmen i ventilationsluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Den kommer i två delar där den ena delen är filter och den . Det viktigaste är att ventilationen gör det den ska: tillför frisk luft och för. Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kallas FX-system. Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

Den mest kompletta formen av ventilationssystem är de så kallade balanserade systemen, FT-systemen. Här listar vi tre olika typer av ventilationssystem och hur de fungerar. I vårt nuvarande hus från 19finns ett FX-system för ventilation installerat.

Lågtemperatur-tilluftsradiatorer och FX-ventilation – ett slumrande alternativ……………. I Figur visas principen för F-, FTX- och FX-ventilation. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT . Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter.

Ventilationssystemen är indelade i S-, F-, FX- FT och FTX-ventilation. Ladda ner allting om EXHAUSTO FXR och FXE, en komplett lösning för återvinning av energin i frånluften som kopplas till en värmepump via en vätskekrets. Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånluft- och tilluftflödena är fläktstyrda. Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med . Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation. Sveriges största utbud av FTX aggregat för ventilation. Vi kan ventilation och hjälper villaägare, fastighetsägare, förvaltare och företag i Stockholm.

FX-ventilation F-ventilation med återvinning.