Grammatikkontroll svenska

I projektet CrossCheck – svensk grammatikkontroll för andraspråksskribenter utvecklade vi med. Lingsoft har utvecklat en grammatikkontroll för svenska. CrossCheck – svensk grammatikkontroll för andraspråksskribenter.

För svenska språket saknas det verktyg som tar hänsyn till de behov som icke-infödda . En interaktiv lärmiljö med fokus på det svenska språket, använder Java Web Start (fungerar inte för närvarande); Ursprunglig långsam version, använder CGI. Går att köra och kolla både på Svenska och Engelska. Finns både till Windows och Linux användare.

Var vänlig och skriv ett inlägg och vad du . Ett bra verktyg för dig som skriver mycket på svenska. Denna länk leder till en mycket komprimerad sammanfattning. Jag arbetar som lärare i svenska på det Individuella programmet på Frimanska gymnasiet i Västerås.

Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella . En interaktiv lärmiljö som fokuserar på det svenska språket, utvecklad av Nada på KTH.

Comments are closed.