H4 test avkodning

Htest för kontrollgrupp och interventionsgrupp. Diagrammet bygger på gränsen mellan stanine och i testet H4-H5. Stanineskala är en niogradig skala där medelvärdet motsvara stanine fem, gränsen .

På de tester som avsåg att mäta avkodningsförmåga av enstaka ord förbättrades. Nyckelord: Automatisering, Avkodning, Lässvårigheter, Lästräning. Rydaholmsmetodens målsättning är att träna avkodningsförmågan så att eleven når. De screeningtester som ingår i handlingsplanen har en hög mätsäkerhet och är.

Syfte: Att kontrollera elevens avkodningsförmåga av enkla ljudenligt stavade ord. Enskild intensivträning av avkodningen med hjälp av BRAVKOD. Du gör ett H4-test, så du vet vilken läshastighet du startar på.

Jag jämförde resultat på Fonolek i förskoleklass med resultat på testerna H Stava. Resultatet visar att sambandet mellan fonologisk förmåga och elevens avkodning (H4) är.

Comments are closed.