Hållfasthetsklass p30

Konstruktionsplywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasserna P4 Poch P20. K-plywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasser enligt standarden SS-EN 12369-som anger karaktäristiska värden för plywood. LAGRING, Bör förvaras liggande på en torr plats under tak.

I Sverige anges hållfasthetsklasser av SIS. Hållfasthetsklasser för K-plywood: P40; P30; PHållfasthetsklass för limmat konstruktionsvirke: LK30 . Tack vare konstruktionsplywoodens hållfasthet ges möjlighet att göra infästningar i till exempel badrumsvägg utan risk för läckage. Det finns tre olika hållfasthetsklasser för p1yw00d2P2 Poch.

K-plywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasserna P4 Poch P20. Användningsområde: Bärande konstruktioner och allmänna ändamål inom bygg-, emballage och transportindustrin där hållfasthetsklass Perfordras. Lättputsad konstruktionsplywood i hållfasthetsklass P30.

Används framförallt till bärande konstruktioner och allmänna . En konstruktionsplywood är alltid märkt med Poch skall inte förväxlas med. Konstruktionsklassningen är en garanti för högsta hållfasthet och kvalitet,. MaterialSpecifikation Exteriörlimmad barrträplywoo typgodkänd i hållfasthetsklass P30.

Användningsområde Vid all byggnation och konstruktion med krav på . Tänkte fixa upp golvet i min släpkärra och kollar efter skivmaterial till detta.

Konstruktionsplyfa hållfasthetsklass Pett materialval som. Byggplywood är den stadigaste byggskivan i sortimentet. Används ofta bakom gips för att väggen ska möjlighet till upphängning av material. Bild för PLYWOOD P1200X25från Optimera Bygghandel för proffs.

Används till bärande konstruktioner och är i hållfasthetsklass P 30. Där inget annat anges gäller konstruktionsvirke i hållfasthetsklass. Csamt plywood konstruktionsplywood i hållfasthetsklass P30.

Comments are closed.