Hiss dwg

Kalea Lifts erbjuder ett stort sortiment av plattformshissar och hissar för bostadsanpassning.

Hissar rulltrappor – Linhiss Hydraulhiss från ALT-hiss. Vi tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, rullban portar och automatiska dörrar. Hissen är av mycket god kvalitet och liknar den konventionella hissen. CAD-ritningar i DWG-format kan du hämta här. En hiss med stor flexibilitet och individuellt anpassad efter byggnad.

Nedan kan du ladda ner rintingar av hissar i olika utföranden. Cibes erbjuder dig ett stort urval av ritningar; BIM objects, Revit, AutoCAD (DWG) eller PDF.

GL 800-hissen avsedd för person och tyngre godstrafik inom- och utomhus. Kabel (6-Iedare) mellcn hisskorg och hissmoskìnrum. Kabel mellun hisskorg och hiss-maskìnrum. ALT-hiss var som många andra av våra kunder.

Ladda ner rekommenderade ritningar i DWG och PDF från ditt urval ur hissguiden. Bottenplatta med vot (Hydrostatiskt Förhållande).

Comments are closed.