Hisskrav våningar

Grundkravet är att byggnader som har fler än en våning ska ha hiss eller. I bostadshus med färre än tre våningsplan behöver hiss inte installeras. Om huset är mer än fyra våningar högt ska hissen medge bårtransport.

Från 19ställdes krav på hiss i flerfamiljshus om fyra våningar och högre. Sedan 19ställs krav på hiss i bostadshus med minst tre våningar . Göteborg har tidigare haft riktlinjer för hisskrav vid vindsinredningar. Om vinden ligger på tredje våningen eller högre upp, bör en hiss eller .

Trots andra stycket (som talar om att en byggnad i flera våningar ska utrustas med hiss, min anmärkning) behöver en bostad inte vara . Nu kan du få ditt eget femvåningshus med utsikt mot Skansen Kronan. Men lägenheten kostar miljoner kronor – då ingår egen hiss. Optima är hissen för flerbostadshus upp till våningar och har korgstorlek 11x 21mm som basutförande, vilket innebär att den rymmer såväl möbler som . Hus högre än två våningar ska förses med hiss.

Enda undantaget från denna regel gäller byggnader där tredje våningen utgör övervåning till lägenhet. Detaljplanen kan ange att vind får inredas och att hiss inte krävs vid vinds- inredning. En ny hiss behöver alltså inte ‘ ‘rja övriga ntliga våningar i et.

Comments are closed.