Hur bor råttor

I dessa gångar gräver de ut större kammare där de lägger upp matförråd och har bo. Brunråttan tillhör gruppen gnagare och finns nästan överallt på jorden. Pappersmaterial använder den för att bygga bo på torrare platser.

En råtta lever 1-år och kan bli cm lång, svansen oräknad. Råttor kan dessutom långsträckta och vidga blodkärlen i deras svansar hur de. Men när kylan kommer letar de sig gärna inomhus. Så här kan du göra för att undvika påhälsning av .

Råttor och möss väljer gärna att flytta inomhus nu när hösten närmar sig och det börjar. Tips för hur du undviker råttor och möss i din bostad. De är också skickliga på att gräva och bygger långa system av gångar i marken där de bor under flera generationer. Råttor kan lära sig hitta i mycket svåra . Selektiv avel av brunråttan ligger bakom de vita råttor som används som försöksdjur.

Brunråttor som bor nära en fiskodling i West Virginia fångar till exempel . Råttor (Rattus) är ett släkte i underfamiljen möss (Murinae) med cirka arter som har sitt ursprungliga levnadsområde i Sydostasien och den australiska . Lever råttorna i storfamiljer eller i par, och är de i så fall samma par hela livet. Så mycket som jag vet gräver de inte särskild djupt, men det beror nog också på vilket habitat de bor i.