Husfix casco

Cementbaserat lagningsspackel som används för i-, skarv och bredspackling inom- och utomhus. Husfix Vit cementbaserat lagningsspackel, snabbhärdande.

Mycket snabbt spackel som används för fyllning, lagning, reparation och liknande . Husfix Cementbaserat lagningsspackel som används för i-, skarv och bredspackling inom- och utomhus. Casco Primer 369 slipkloss och slippapper. HusFix kan appliceras i stora mängder på vertikala ytor utan att glida ner.

HusFix och HusFix Rapid använder du för att reparera väggar och tak inomhus, utomhus, . Cementbaserad lagningsmassa för i-, skarv- och bredspackling inom- och utomhus. Husfix Lagn Massa 3676-5KgFör inom- och utomhusbruk. Fäster på de flesta typer av byggnadsmaterial.

Vit cementbaserat lagningsspackel, snabbhärdande. Mycket snabbt spackel som används för fyllning, lagning, reparation och liknande på väggar och i tak . Casco HusFix blandas ned i ca volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco Husfix till en homogen och klumpfri massa helst med . Fäster på betong, tegel, gips- och träfiberskivor m.

HusFix kan användas i tjocka skikt utan . Fäster på de flesta typer av byggnadsmaterial t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips-, träfiberskivor och . En lagningsmassa för väggar, tak, husgrunder, källare mm. För i-, skarv och bredspackling inom- och utomhus. Husfix – 3m, akzo nobel, alger, allergivänlig färg, anza, articles, barntapeter, borstar, boråstapeter, brytningsfärg,.

Du kan köpa husfix casco 75kg hos K-rauta. En unik lagningsmassa för väggar, tak, husgrunder, källare m. Kan med fördel användas som våtrumsspackel. En väderbeständig cementbaserad spackel, fäst- och lagningsmassa.

Efter uthärdning går det att spika och skruva i lagningen.