Investeringsstöd äldreboende 2016

Regeringen har för 20avsatt 1miljoner för investeringsstödet, . Nationell kvalitetsplan för en jämlik och jämställd äldreomsorg. Nytt investeringsstöd för fler äldreboenden, juli 2016.

Regeringen har avsatt 1miljoner kronor under 20för stödet. Nytt investeringsstöd för fler äldreboenden, pressmeddelande på . Nya investeringsstöd för bostäder och äldreboenden. Regeringen har beslutat om investeringsstöd som ska öka .

Från och med november 20kan man söka statligt investeringsstöd som ska stimulera att det byggs fler äldre- och trygghetsboenden. Regeringen har för 20satt undan 1miljoner kronor för det nya. Inlämnad: 2016-04-Överlämnad: 2016-04-Anmäld: 2016-04-Svarsdatum:.

I år uppgår detta investeringsstöd för äldreboenden till 1miljoner kronor. Regeringen har beslutat om ett nytt statligt stöd för att stimulera att det byggs äldre- och trygghetsboenden. Stödet börjar gälla från den november 20och . En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots.

Regeringen vill förlänga investeringsstödet till äldrebostäder med tre år. Regeringen vänder sig därför till EU-kommissionen som måste godkänna att investeringsstödet förlängs.

Det totala anslaget är en halv miljard kronor och avser perioden 2016-2018. Det nuvarande investeringsstödet till äldrebostäder som också gäller . Det statliga stödet till de som bygger nya äldrebostäder har minskat kraftigt i år. Investeringsstödet för äldreboenden sänktes kraftigt trots att brist på . Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m. Det nationella investeringsstödet för att stimulera byggande av trygghetsboenden och äldreboenden har regeringen tyvärr sänkt. Det investeringsstöd regeringen i år inför för att det ska byggas fler äldreboenden är en viktig del, men det . Under mandatperioderna har löftena om en bättre äldreomsorg duggat. En annan förändring som skett är ett statligt investeringsstöd på 500 . Stödet börjar gälla från den november 20och först då är det möjligt att.

Möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende har de senaste åren . KD: Rätt att få bo på äldreboende bör bli lag. Trots att alliansregeringens investeringsstöd som infördes 20resulterade i . För 20är 1miljoner avsatt för investeringsstödet, ett belopp som. Då om äldre efterfrågar fler äldreboende så kommer företag bygga fler .

Comments are closed.