Kabelverket älvsjö

Den juni hade JM och Familjebostäder ett . Detaljplan omfattar kvarteret Kabelverket mm med sex kvarter. Detaljplan omfattar ny bebyggelse längs med Älvsjövägen, ett nytt grönstråk, ny förskola, befintlig ekbacke samt två ytterligare .

Under 20förmedlar Bostadsförmedlingen 1nybyggda bostäder i Älvsjöstaden. Detaljplan omfattar kvarter Sandaletten, som ligger mellan Kavli och Prästgårdsparken, nära Älvsjö centrum. TILL ÄLVSJÖ Med det ambitiösa bostadsområdet Älvsjöstaden tar vi ett stort kliv mot en.

Kabelverket följer vi upp med Sandaletten.

Tillsammans med JM har Familjebostäder förvärvat fastigheterna Sandaletten och Kabelverket i Älvsjö för bostadsbyggnationsändamål. Hoppa till Kabelverket 1910-tal till 1950-tal – Kabelverket och Älvsjö, 1930-tal. På platsen för LM Ericssons kabelverk i Älvsjö etablerade sig redan .

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar. Entreprenaden omfattar komplett installation av st. SS-EN 81-anger hur räddningshissen kan utformas.

Vid utformningen av standarden SS-EN 81-förutsattes att räddningshissen. Purchase your copy of BS EN 81-41:20as a PDF download or hard copy. SS EN 81-Säkerhetsregler – Del 1: Elektriska Hissar.

SS-EN 81-Säkerhetsregler – Del 28: Alarmsystem. SS-EN 81-Säkerhetsregler – Del 70: Tillträde.

Comments are closed.