Kemikalier symboler

Information om kemikalier i vardagen så att du kan göra medvetna val och. Från och med juni 20ska bara de nya symbolerna finnas på .

Faropiktogram enligt CLP består av en svart symbol på en kvadrat . Trots att de nuvarande orangefärgade symbolerna har funnits i . Förhoppningen är att minska antalet olyckor kopplade till användningen av kemikalier i vardagen. Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemiskprodukt. För att man ska vara medveten om vilka faror användandet av en kemikalie kan innebära, måste farliga kemikalier enligt svensk lag märkas. Att hantera kemikalier som inger betänkligheter. De ska ersätta de gamla orangefärgade symbolerna som använts enligt tidigare.

Du kan även se GHS-symboler (GHS piktogram). Den tredje uppsättningen (farosymboler för kemikalier) är nu föråldrad men kan fortfarande hittas på vissa .