Konfusion hos äldre

Förvirringstillstånd är vanligast hos äldre personer och beror på att hjärnan har utsatts för extrem belastning, till exempel av stress eller syrebrist. Konfusion är en viktig komplikation till sjukdom hos äldre. Det är i sig associerat med en sämre prognos och högre mortalitet, innebär ofta en .

Varför uppstår ett akut förvirringstillstånd? Ett akut förvirringstillstånd uppstår när hjärnan utsätts för påfrestningar den inte klarar av. För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig . Akut förvirringstillstånd – konfusion – orsakas nästan alltid av något fel i.

Beskrivningen nedan betonar den äldre människans förhållanden. I stort sett varje sjukdom, banal eller allvarlig, kroppslig eller psykisk, kan hos den äldre . Förvirringstillstånd hos äldre kan yttra sig på grund av olika skäl såsom till exempel en begynnande demens, uttorkning eller något annat sjukdomstillstånd. Konfusion och förvirringstillstånd betecknar samma sak.

Konfusion är psykotiska symtom som uppkommer relativt plötsligt och fluktuerar över dygnet. Detta är vanligast hos äldre, oftast i samband med somatisk .

Geriatriskt kompetensbevis – Infektioner hos äldre. Förvirring är vanligare hos äldre, och ofta uppstår under en sjukhusvistelse. Några förvirrade människor kan uppträda aggressivt. Konfusion eller delirium har definitionsmässigt alltid en eller flera bakomliggande.

Hos äldre kan alla dessa delar vara påverkade, men den viktigaste. Svensk Förening för Äldrepsykiatri och Stockholms läns läkemedelskommitté. Inbjudan till nationellt symposium på Nobel Forum 2014. De psykiska sjukdomarna i hög ålder har inte skarpa gränser som hos yngre. Diagnostik och behandling vid konfusion hos äldre personer i eget eller särskilt . Alla opioider är, speciellt hos äldre, förenade med en ökad risk för sedering, konfusion, hallucination med mera.

Effekt måste hela tiden vägas mot biverkningar. Det gäller i synnerhet lugnande medel och sömnmedel, som hos äldre.

Comments are closed.