Konvex spegel

En konvex spegel buktar ut mot betraktaren och vidgar synfältet. Hoppa till Konkava och konvexa speglar – Om en spegel inte är slät bildas en förvrängd bild av objektet. Konvexa speglar visar å andra sidan upp en .

Konkava och konvexa speglar har en mängd olika användningsområden, från mikroskop till teleskop och från bilar till trygghetssystemen, men har varje spegel . En spegel som är platt helt reflekterar ljus, men om en spegel är böj kommer ljuset reflekterar i en viss riktning, beroende på om det är konkav (böjd in) eller . Konvex spegel ulliEn kon vex spegel buktar utåt. Precis på samma sätt som det finns konvexa och konkava linser finns det också speglar som antingen är konvexa eller konkava. När ljuset reflekteras i konvexa speglar förminskas alltid spegelbilden.

Ljusstrålarna reflekteras ut från fokus (brännpunkten) som finns bakom . Rita först strålen som går ut från föremålets topp, parallellt med huvudaxeln och in i spegeln. En blank sked är som en spegel, fast böjd. Eftersom ytan är helt blank, ger den regelbunden reflektion — en spegelbild.

Men eftersom den är böj så reflekteras . Om vi däremot använder skålens insida som . Det finns tre olika typer av speglar: Plana, konvexa och konkava. När ljuset träffar en plan spegel, reflekteras ljuset enligt reflektionslagen. Alla som har suttit i förar-eller passagerarsätet i en bil troligen har märkt den lilla formuleringen, Objekt i spegeln är närmare än de verkar, som löper längs . Konvexa speglar sprider ut det reflekterande ljuset till en större yta om ljuset.

Konkava speglar kan tex används som paraboler då man kan ta emot en mängd. Hypotes: Jag tror att ljusstrålarna som reflekteras i den konvexa spegeln kommer att spridas åt olika håll, medan de ljusstrålar som reflekteras i . Smart konvex spegel för uppsättning vid t. I backspegeln på en bil finns ofta en konvex spegel som förminskar bilden – så att man kan se mer av vad som händer i trafiken!

Comments are closed.