Kostnadsbärare

Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering. Det kan exempelvis vara en produkt, en kundorder eller något annat objekt som kostnaderna . Begreppet kostnadsbärare används inom självkostnadskalkylering. Kostnadsbärare är synonymt med kalkylobjekt. Kostnadsbärare kan vara exempelvis varugrupper på vilka man vill fördela en kostna t ex radioapparater, tv-apparater och dvd-spelare i en radio- och tv-butik.

Både kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt kan användas tillsammans med alla konton i kontoplanen. Du behöver alltså inte specificera vissa konton . Kostnadsställen kan användas för att fördela främst kostnader och intäkter . I Visma eEkonomi kan du använda dig av Resultatenheter och Kostnadsbärare. En resultatenhet används för att följa upp din verksamhet mer detaljerat genom . En produkt (kalkylobjekt) som inom produktkalkylering belastas med vissa kostnader relaterade till dess produktion.

I fönstret Kostnadsbärare kan du skapa kostnadsbärare som tillhör en ny, egendefinierad kostnadsbärargrupp. Egendefinierade kostnadsbärare kan användas . Kan man skapa en budget för sina kostnadsbärare? Vill du se guiden: Budget, Budget per resultatenhet och kostnadsbärare, Klicka här! Vid verifikatregistrering i verifikatregistreringsmodulen kan du, om du har Mamut Enterprise Eeller tilläggsprodukt för extra kostnadsbärare, bokföra mot .

Engelsk översättning av ‘kostnadsbärare’ – svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka en kostnadsbärare status ur ett ekonomiskt perspektiv. Om ett projekt är kopplat till Kostnadsbärare framgår det i kolumnen längst till.

Er projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen om kostnadsbärare saknas. Direkt kostnad: Kostnad som är exklusiv för en kostnadsbärare. Indirekt kostnad: Kostnad som är gemensam för. Böjningar: kostnadsbärare, kostnadsbäraren, kostnadsbärare, kostnadsbärarna. Kostnadsbärare är ett begrepp som komplement till konto, kostnadsställe och projekt.

Kostnadsbärare har normalt en knytning till de produkter som företaget . I denna filmen visar Nellie hur du arbetar med resultatenheter och kostnadsbärare. En kostnadsbärare kan till exempel vara ett artikelnummer för en utrustning eller ett adressboksnummer. Om du anger en kostnadsbärare måste du även ange .