Kvicksilver användningsområden

Kvicksilver är ett grundämne som är flytande vid normal temperatur. CachadLiknandeKvicksilver är den enda metallen som är flytande vid vanliga temperaturer. Det är sällan som kvicksilver förekommer fritt i naturen. Kvicksilver har använts och används än idag på ett sätt som är svårt att förstå när man vet hur giftigt det är. Det finns flera fall när lokala utsläpp av kvicksilver har skadat miljön och människor.

För batteritillverkning användes tidigare (men numera i allt mindre utsträckning) kvicksilver(II)klori sublimat, HgCl (även medicinsk användning) samt . Stora mängder kvicksilver, cirka 2ton, används i en anläggning i Sverige för framställning av klor och lut.

Kvicksilver är en metall med speciella egenskaper som ger den en mängd olika. Surt regn är ett kortsiktiga resultatet av lokala kvicksilver användning som en . Kvicksilveroxidcellernas främsta användningsområde har varit för. Observera att det finns förbud för användning av vissa kemikalier inom.

Användningsområden för kvicksilver är i termometrar, elinstallationer, ljuskällor, batterier och elektronik. I Sverige används kvicksilver för framställning av klor . Det är ett annat namn för kvicksilver hydrargyrum, eller vattnig silver. Kvicksilvret, en heavy metal, har en historia av många användningsområden. Kvicksilver har haft ett mycket brett användningsområde och kan hittas i .

Kvicksilver är ett tungt silver-vitt metalliskt grundämne, vilket är flytande vid våra. Som synes leder människans användning av kvicksilver i dessa kopiösa . Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljöreglerna skall gälla för allt kvicksilver oavsett användningsområde. Ett mycket lämpligt användningsområde är kristallkronor. En annan är att de inte innehåller kvicksilver som lågenergilampan. EU har redan vidtagit åtgärder för att ta itu med problemet genom att minska utsläpp och användning av kvicksilver inom unionen.

Atomfluorescens (AFS) används för bestämning av kvicksilver efter kallförångning och av. Ett vanligt användningsområde inom miljökemi är detektion av plana .

Comments are closed.