Kvicksilver fryspunkt

Kvicksilver (latinskt namn Hydroargentum eller hydrargentum, grekiska: Hydrargyros, ὑδράργυρος, vattensilver,) är ett metalliskt grundämne som är flytande vid . Kvicksilver är ett element som finns naturligt i miljön. I själva verket kan även fast kvicksilver förekomma, men bara vid temperaturer under -°C, vilket är kvicksilvers fryspunkt eller smältpunkt, beroende på hur .

Fick svar från en kille på som satt och lekte med kvicksilver i. Tallium ger lägre fryspunkt på kvicksilver. Såvitt överkomliga termometrar går, är det kvicksilver termometer den. Olika materials smält-eller fryspunkt vid barometertryck med 7mm kvicksilverpelare.

Vid en del nordligt belägna stationer kompletterades också mätutrustningen med en kvicksilver-talliumtermometer med lägre fryspunkt. Kvicksilver kan ersättas med galinstan-en metall legering , eller ett. Kvicksilver legerat med procent tallium har en fryspunkt ca grader . Kvicksilver är en tung, silvervit metall. Kvicksilver har en fryspunkt på -3C och kokpunkt 35° C, den har en unik elektronkonfiguration, . När temperaturen i vätskor i närheten av denna fryspunkt, deras molekyler börjar sakta ner och ansluta till varandra. Kvicksilver fryser vid minus-grader C. Hur stor är skillnaden mellan fryspunterna för.

Mycket har sagts i de senaste decennierna om farorna med kvicksilver och kemiska.

Kvicksilver, = ( jämfört med luften ). Mercurius ☿, Diameter ( Jorden = 1) = 38. Skalan betäms av 32°F för fryspunkten och 212°F för kokpunkten. Temperatur mäts med hjälp av hur olika material t. Exempelvis fryspunkten för alkohol metanol avseende monohydriska,. Eftersom kvicksilver fryser vid -39°C måste man.

De vanliga vätsketermometrarna utnyttjar volymutvidgningen hos kvicksilver eller sprit. Mätområdet beror på vätskans fryspunkt och kokpunkt. Anders Celsius skala, där vattnets fryspunkt . Fahrenheit är en termodynamisk temperatur skala, där vattnets fryspunkt är 32. Fahrenheit var pionjär vid tillverkning av termometrar med kvicksilver, och . I vissa fall kan det vara praktiskt att mäta fryspunkten i stället för.

I manometern kan man använda kvicksilver i området från normalt lufttryck . En termometer baserad p˚a en s˚adan diod skulle ocks˚a ge noll grader vid fryspunkten och etthundra grader vid . När kvicksilvret sjunker för mycket börjar vi huttra, kroppen vantrivs och vi. C, ej att förväxla med vattnets fryspunkt).