Kvicksilverlampor utfasning

Utfasningen kommer, enligt förslaget, att ske enligt följande tidtabell:. Värdefulla erfarenheter i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen.

Utfasningen av den gamla kvicksilverlampan i april 20är något som påverkar den svenska. Utfasning av sämre halogen- och lågenergireflektorlampor. Kvicksilverlampor används ursprungligen som stads- och gatubelysning. I dag finns det betydligt mer effektiva och ekonomiska lösningar som dessutom är mer .

EU:s direktiv om energirelaterade produkter (ErP) kräver utfasning av konventionella ljuskällor. Kvicksilverersättare i metallhalogen: Ersättare för kvicksilverlampor . Högtrycksnatriumlampor retrofit förbjuds. Från år 20förbjuds marknadsintroduktion av kvicksilverlampor enligt EU:s ekodesigndirektiv.

Lampor som finns i lager får säljas men en utfasning av denna . Utfasning av T12-lysrör, utfasning av högtrycksnatriumlampor (SON) – SON. Utfasning av kvicksilverlampor (HQL), utfasning av . Men tredje steget i utfasningen, som börjar gälla 201 kommer att märkas desto mer då vanliga kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor .

Nästa steg i utfasningen inträffar i april 2015. Då kommer vanliga kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor av så kallade plug in-typ för . Kvicksilverlampor förbjuds från och med april 20enligt. Kvicksilverlampor och Högtrycksnatriumlampor retrofit förbjuds.

Enligt EU-kommissionen så skall alla glödlampor vara utfasade till den 1. Troligtvis blir utfasningen snabbare eftersom grossisterna troligtvis inte. Watts kvicksilverlampan, diodernas livsländ är mycket bra men .