Lag om tillgänglighet på webben

Artikel berör tillgänglighet specifikt, många andra artiklar förutsätter. Den internationella standard för webbtillgänglighet som de allra flesta lagar pekar mot är . En grundläggande princip i webbriktlinjerna är tillgänglighet.

Ett sätt att vara proaktiv kring tillgänglighet är att köra det utmärkta självtestet på webbriktlinjer. WAI:s lista över policys för tillgänglighet på webben innehåller länkar till information om hur företag kan hantera lagar och policys för tillgänglighet. Från och med årsskiftet ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Tillgängliga webbplatser handlar om hela konstruktionen.

Sveriges guide till en tillgänglig webbplats. Det finns flera lagar och förordningar som är omfattar tillgänglighet. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. I maj 20blev EUs Webbdirektiv med krav på webbtillgänglighet verklighet.

Vi har tagit en närmare titt på det nya lagförslaget ang tillgänglighet på webben, som träder i kraft den januari 2015. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Föreläsningarna handlade om tillgängligheten till webben, hur olika länder arbetar. En av föreläsningarna under dessa två dagar handlade om ”Lust eller lag, . Den oktober godkände EU-parlamentet webbtillgänglighetsdirektivet som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. Den januari 20infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Sökmotorerna favoriserar lyckligtvist fortfarande de som har god tillgänglighet på sina siter, men jag har sett indikationer på att detta är på väg . Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning infördes.

Det här är regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats. The Accessibility Project gör tillgänglighet på webben enklare. LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en . Från den januari 20gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering. Den nya lagen är gällande från den januari 2015.

Där ses således bristande tillgänglighet inte som diskriminering.

Comments are closed.