Led uppbyggnad

En led som består av två ben består av ett ledhuvud på ena benet och en. Den medicinska termen periartikulärt innebär nära en led. Led är de delar av skelettet där två eller flera ben möts. En led som består av två ben består av ett ledhuvud . Skelettets uppbyggnad; Skelettets delar; Leder och fogar; Mer information. Led Benändarna i leden är klädda med ledbrosk.

Skolarbeten Idrott och hälsa Kroppens uppbyggnad.

Uppbyggnad En led består av en ledkapsel och en ledhåla med ledvätska. Vi hör ordet LED-lampa hit och dit, men vad är egentligen LED för någonting och hur fungerar det? LED står för Light Emitting Diode, vilket är lysdiod på . Lysdioder, eller LED som de också kallas, är en uppfinning från 1920-talet. Uppbyggnaden av höljet ger en spridningsvinkel av ljuset på ungefär 1grader. En led är en förbindelse mellan två ben som gör att benen kan röra sig i förhållande till varandra.

Bilden visar uppbyggnaden av normalt ledbrosk. En led som består av två ben består av ett ledhuvud.

Led: uppbyggnad(ledhuvu ledpanna, ledbrosk, ledkapsel). Gångjärnsle vridle kulled: uppbyggna funktion(antal rörelseaxlar).

Comments are closed.