Limträpelare dimensioner

En limträbalk används vid bärande konstruktioner och avväxlingar, såväl inomhus som utomhus. Limträpelare finns i olika dimensioner och för aktuella priser . Dimensionering av limträ görs lämpligaste genom att använda dimensioneringsprogrammet som du hittar i länken nedan.

Produktsortiment och konstruktionsexempel – 11. Limträsortiment – limträpelare och limträbalkar . Exempel på användning av limträ till småhus. Tabellerna innehåller lagerdimensioner med några få undantag.

Limträ har hållfasthetsklass L4 med undantag . Balkar CE-L40c och CE-L40s (s=kluvet limträ). Gran (dimensionerna x 20. x 3och pelare 115x1i tryckimpregnerad furu). Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 19och. Lagerbalkar finns i ett 40-tal dimensioner och är i första hand avsedda för . Med limträ kan du skapa långa och stabila delar i konstruktionen.

Lagerdimensioner för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080. Hos BAUHAUS hittar du limträbalkar i gran, ek och furu i olika längder och dimensioner. Hitta din limträbalk i något utav våra varuhus!

Finns det någon formel för hur man räknar ut dimensionen för limträbalk som jag ska ha till. Kontrollera om sadelbalkens dimensioner är tillräckliga. Den äldre hållfasthetsklassen CE Lför limträ ersätts av nya GL-klasser enligt SS-EN. Dimensioner med längder upp till m finns normalt i lager.

Limträ är en flexibel träprodukt som används för bärande konstruktions- element. Produktsortiment och konstruktionsexempel 6. Limträ består av fingerskarvade lameller av trä som limmas ihop till balkar i önskad dimension. Varje pelare är separat emballerad i plast.

Få andra material har fler goda egenskaper. Tack vare limträets styrka kan du jobba med. Lagerlängd på alla dimensioner är 120mm. Limträ från Willab Garden är svenskproducerat av hög kvalitet. Limträ är både starkare och styvare än vanligt trävirke i samma dimension.

Detta beror på den så kallad lamelleringseffekten, i limträ sorteras plankor med . Utöver nedanstående limträdimensioner, kan det i vissa fall förekomma andra dimensioner på limträ i en leverans. Observera att allt limträ måste exaktkapas på . Vi på K-rauta erbjuder paneler, tryckimpregnerat virke, reglar och limträ från. Vi har virke i flera olika dimensioner och utseende som lämpar sig för olika .

Comments are closed.