Ljusbehandling psoriasis

Ljusbehandling är en vanlig behandlingsmetod vid psoriasis. Vanligtvis används två olika typer av UV-ljus. Ljusbehandling – ett bra alternativ mot psoriasis.

För cirka procent av alla med psoriasis som prövar ljusbehandling blir resultatet mycket bra. Medicinsk ljusbehandling är en viktig och effektiv behandlingsform vid flera vanliga hudsjukdomar som till exempel psoriasis, eksem och klåda. Det finns olika metoder för psoriasis behandling där sjukvården kan använda exempelvis kortisonpreparat eller ljusbehandling. Varför hjälper UVB-ljusbehandling vid t ex psoriasis?

Man vet numera att våglängdsområdet omkring 3nm inom UVB-regionen har den läkande effekten vid . Behandling av psoriasis kan ske på flera olika sätt beroende på vilken typ av. Ytterligare behandling som sker utanpå kroppen är ljusbehandling och ytlig . UVB-ljus har läkande effekt vid psoriasis. Det normaliserar och förhindrar hastig celldelning i psoriasisplack.

Upprepade ljusbehandlingar under många år kan innebära en ökad risk för hudtumörer. Ljusbehandling används bland annat för att behandla medelsvår till svår psoriasis som inte svarar på behandling med salvor och krämer. Hittills okända fördelar av ljusbehandling har framkommit vid studier på patienter med psoriasis, exempelvis bättre D-vitamin nivå i blodet som . Hudmottagning ljusbehandling; Skånes universitetssjukhus; 2Lund.

Vi erbjuder ljusbehandling mot bland annat psoriasis samt olika former av eksem. Solsidan erbjuder ljusbehandling för hudpatienter med bl a psoriasis och eksem. Behandling med : UVB, UVA bad samt bastu. Behandlingen av psoriasis syftar till att lindra sjukdomens symptom och förbättra livskvalitet och. En till två gånger per år kan man använda ljusbehandling.

Inom forskningen idag vet man att psoriasis inte är en sjukdom enbart i huden utan att det grundläggande felet finns i kroppens immunförsvar. Ljusbehandlingen är en planerad mottagning dit du kommer via remiss från läkare när du behöver behöver behandling för din psoriasis, ditt eksem eller andra . Ljusbehandling är en behandling som används vid olika hudsjukdomar exempelvis eksem, psoriasis och klåda. Har effekt på psoriasis genom att förhindra för hastig celldelning.

PDT – PhotoDynamicTherapi: Ljusbehandling som ges ffa vid basalcellscancer (basaliom) . Vi vänder oss till dig med bensår, hudsjukdom eller hudtumör.

Comments are closed.